Hét alternatief 
voor verzuimverzekeringen

Verzuim moet je niet verzekeren, dat moet je aanpakken!

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Daarom hebben wij een animatie laten maken, waarin het Mosaics concept kraakhelder wordt uitgelegd.

Video afspelen

Verzuim: grote impact op MKB-ondernemingen

Alle aspecten rond verzuim hebben veel invloed op met name MKB-ondernemers. Niet alleen financieel, maar ook juridisch en administratief. De materie wordt steeds complexer, de wet- en regelgeving neemt alsmaar toe en het aantal betrokkenen is voor ondernemers nauwelijks nog te overzien. Los daarvan: heeft u er tijd voor?

Bent u ondernemer met personeel in dienst? Dan moet u hen bij ziekte twee jaar loon doorbetalen. Zowel u als werkgever als de zieke werknemer hebben verplichtingen voor de terugkeer in het arbeidsproces. Deze liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgevers, met name MKB-ondernemers, vinden deze verplichtingen zwaar. In het vorige regeerakkoord is daarom een voorstel gedaan om de problematiek rond loondoorbetaling bij ziekte te verzachten.

Nieuw? De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

De overheid heeft werkgeversorganisaties en verzekeraars verzocht een nieuw product te ontwikkelen waarbij werkgevers veel regelwerk uit handen moest worden genomen.

U zag door de verzekeringsbomen het verzuimbos misschien al niet meer en nu komt er wéér een nieuwe verzekeringsvorm bij: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Wat ons betreft oude wijn in nieuwe zakken. Want opnieuw is het uitgangspunt een verzekering. Deze keer echter met aanvullende diensten en uiteraard tegen hogere kosten. Niet proactief, onnodig duur en met een open eind wat betreft uw totale schadelast. En bij elke ziekmelding begint uw eigen risicoperiode weer opnieuw. Bovendien ontbreekt de focus op preventie: verzekeraar en arbodienst komen pas in actie als er verzuim is.

Onafhankelijk onderzoek (door Panteia in opdracht van Stichting AFNL-NOA) leert dat veel MKB-ers vooralsnog geen toegevoegde waarde zien in de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Het aantal afgesloten polissen is dan ook uiterst laag.

Het alternatief: de Mosaics Methode

Volgens ons kan de aanpak van verzuim en het ondersteunen van ondernemers beter. Daarom hebben wij de Mosaics Methode ontwikkeld. Hierbij sluit u geen verzuimverzekering af maar draagt u samen met andere MKB-ondernemers de risico’s bij ziekte van een of meer van uw medewerkers. U staat niet langer alleen bij verzuim.

Een centrale rol is in onze methodiek weggelegd voor de regisseur inzetbaarheid. Hij of zij ondersteunt de ondernemer bij alle aspecten rond het beheersen maar vooral het voorkómen van verzuim. De regisseur zorgt dat u voldoet aan alle wettelijke bepalingen, neemt u administratieve verplichtingen uit handen en begeleidt u vanaf de eerste ziektedag. Maar we gaan veel verder dan alleen verzuimbegeleiding. De focus ligt sterk op preventie: door het actueel houden van de risico-inventarisatie en het organiseren van preventief medisch onderzoek. We stellen alles in het werk om te zorgen dat uw medewerkers op een gezonde wijze kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarnaast wordt de werkgever financiële zekerheid geboden. Dit doen we zónder verzekeraar. Regionale MKB-werkgevers uit verschillende branches richten een vereniging op. In deze vereniging wordt gezamenlijk het risico van ziekteverzuim gedragen. Elk jaar weet u vooraf hoe hoog de schadelast voor verzuim maximaal kan zijn. Het bestuur wordt gekozen vanuit de deelnemende ondernemingen. Mosaics verzorgt alle administratieve processen en het geheel staat onder controle van de Stichting Toezicht Verzuimcollectieven. Door samen op te trekken tegen verzuim en de lasten te delen, creëren we warme solidariteit.

Nieuws

Initiatiefnemers

Mosaics is een initiatief van ervaren ondernemers op het gebied van ondernemerschap, inzetbaarheid en risicofinanciering.

Bernard

Bernard Brouwer

Directeur DutchEconomics

te bereiken. Het kantoor heeft een team van hoogopgeleide partners in zowel bedrijfskunde als administratieve organisatie om te helpen bij het ontwikkelen van zakelijke activiteiten.

hs_frans

Frans van Strien

Directeur Business Health Support

ontwikkeld waarbij vanuit strakke regie preventie-aanpak, vroegonderkenning en verzuimbeheersing voor deelnemende bedrijven worden georganiseerd en uitgevoerd.

hs_harry

Harry Korsten

Directeur Bestriskadvice

en de risicobereidheid van een organisatie. Hierdoor kan een organisatie een bewuste keuze maken voor het zelf dragen van het risico, het verzekeren dan wel voor een alternatieve risico financiering.

hs_jeroen

Jeroen Breen

Wiskundige en actuaris

Tom van Strien

Tom van Strien

Partner Mosaics

voor economie, ondernemen en innoveren. Door zich te verdiepen in de behoeften van organisaties is hij in staat om een vernieuwend alternatief te bieden voor bedrijven die hier baat bij hebben.

Volg ons op LinkedIn

Contact opnemen

Wilt u meer weten over onze methode en écht ontzorgd worden op alle aspecten rond verzuim, neem dan contact op via:

Tel: 06 – 34 06 59 65
E-mail: info@mosaics.nu

Contactgegevens

Robijnborch 10
5241 LK Rosmalen  

KVK: 76027899
BTW: NL 8654 98271 B01

Privacyverklaring